• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Підпрограми

"Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо."
И.В.Гете

Тема Підпрограми.
Процедури та функції
/Files/images/пр_ф1.jpg/Files/images/пр_ф2.jpg
Читайте про рекурсію.

До Уроку №1. Поняття підпрограми . Урок №1. Поняття підпрограми.

До Уроку №2. Процедури з параметрами _Урок №2. Формальні та фактичні параметри

Урок №3. Пр.№17. «Побудова алгоритмів з використанням процедур і функцій»

Урок №4. Лр №12. «Реалізація алгоритмів з використанням процедур і функцій у вигляді програм».

Увага!!!Домашня робота на 10.04.2014. Скласти тести за темою "Процедури"(6-11 завдань)
та за темою "Функція користувача"(6-11 завдань)

Урок№6. Рекурсія у мові програмування До Уроку Рекурсії

Урок №7. Пр_18. Побудова алгоритмів з рекурсією. __ До Уроку Пр_18.

Урок №8. Лр_12.Реалізація рекурсивних алгоритмів у вигляді програм__ _ До Уроку №8

Урок №9 Створення підпрограм користувача та їх реалізація мовою програмування.

Увага!!! Д.З на 24.04.2014

№1. Відомо три лінійних масива А(12), В(10), С(14) Знайти мінімальний елемент, що має непарний індекс у кожному масиві, використати процедуру введення, виведення та обчислення

№2. Вивчити теоретичний матеріал (підготов. диктант)

Тема: ПРОЦЕДУРИ ТА ФУНКЦIЇ
В-1
1. Що використовують в програмах для спрощення розв'язування задач?
2. Що називається процедурою?
3. Як можна викликати процедуру в програмi?
4. Скласти програму для обчислення площі 3 трикутникiв за відомими координатами їх вершин з використанням процедури.

5. Обчислити значення виразу y= (tg2x-tg5x)/(2tgx-3)
6. Обчислити значення виразу z=(a!+b!)/(a+b)!

В-2

1. Скiльки раз можна викликати одну i туж процедуру?
2. Яка рiзниця мiж процедурою i функцiєю?
3. Структура процедури та функцiї.
4. Скласти програму для обчислення площі 3 квадратiв за відомими координатами їх вершин з використанням функції користувача.

5. Обчислити значення виразу y=(сtg2x-сtg4x)/( сtgx-1)
6. Обчислити значення виразу z=(a!+b!)/(a+b)!

Функція користувача

Обчислити площу чотирикутника з використанням функції користувача.Відомо сторони та діагональ.

uses Crt;var AB,BC,CD,DA,AC,S1,S2,S:real;
Function PL(a,b,c:real):real;
var p:real;
begin
p:=(a+b+c)/2;
PL:=Sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); end;
begin
readln (AB,BC,CD,DA,AC);

перший спосіб

S1:=PL(AB,BC,AC); S2:=PL(CD,DA,AC); s:=S1+S2;
writeln (S:8:2);

другий спосіб Writeln(PL(AB,BC,AC)+ PL(CD,DA,AC):8:2);

end.

№2.Відомо радіуси трьох повітряних куль . Обчислити об’єми куль. Використати процедури обчислення об’єму кулі та процедуру введення та виведення даних.
uses crt;
var r1,r2,r3,r:integer; v1,v2,v3: real;
procedure input;
begin
writeln('r1,r2,r3');
readln(r1,r2,r3); end;
procedure obiem(r:integer;var v:real);
begin

v:=4/3*pi*r*r*r;
end;
procedure output;
begin
writeln('v1=',v1:5:1,' v2=',v2:6:1,' v3=', v3:6:1); end;
begin clrscr;
input;
obiem(r1,v1); obiem(r2,v2); obiem(r3,v3); output; end.

Кiлькiсть переглядiв: 1659

Коментарi