Домашня робота. Теорія

Прості та структуровані типи даних. Одновимірні та двовимірні масиви
План вивчення теми "Масиви"
1. Поняття масиву.
2. Прості та структоровані типи даних мовою програмування.
3. Одновимірні та двовимірні масиви.
4.Практична робота №14 _____
5. Лабораторна робота №9.
6.
Рядкові величини.

7. Практична робота №15."Побудова алгоритмів з обробкою рядкових величин"


8. Лабораторна робота №10
9. Класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками.
10. Класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками.(макс., мін)
1
1. Класичні алгоритми роботи з масивами(сортування)
12 Практична робота №16 "Класичні алгоритми для роботи з масивами"-

13. Лабораторна робота №11.
14. Комплексна практична робота
№1Створити масив випадкових чисел [1 .. 30]. Знайти суму елементів цього масиву, які більше 9 і стоять на парних місцях в масиві.
№2. Створити двовимірний масив випадкових чисел [1 .. 10,1 .. 10]. У кожному рядку цього масиву знайти найбільший елемент і записати його в лінійний масив B [1 .. 10]. Вивести обидва масиву.
№3.Дано ціле число N і масив випадкових чисел X [1 .. п]. Всі елементи масиву, менші двох, замінити нулями. Крім того, отримати суму і кількість елементів, що належать відрізку [3,7].
№4.Дан масив з N елементів. Кожен елемент дорівнює 0, 1 або 2. Переставити елементи так, щоб спочатку розташовувалися всі нулі, потім всі одиниці і, нарешті всі двійки.
№5.Знайти кількість парних елементів у кожному стовпці двовимірного масиву А(7,7) цілих чисел. Дані записати у одновимірний масив В.№6. У двовимірному масиві В(6,6) цілих чисел замінити елементи у верхньому та нижньому трикутниках на протилежні.

Масиви_читати

Кiлькiсть переглядiв: 2654

Коментарi