Вимоги:

Інформаційні системи

· закодувати та декодувати текстові повідомлення за допомогою кодової таблиці;

· закодувати та декодувати монохромні й кольорові зображення за наданими правилами;

· визначити тип наданого пристрою;

· зробити висновок про сфери можливого застосування комп’ютера із заданими характеристиками.

Комп’ютерна графіка

· відтворити наданий натюрморт з використанням засобів растрової графіки;

· відтворити наданий натюрморт з використанням засобів векторної графіки;

· створити елементи інтерфейсу веб-сайта: кнопки, маркери, заголовки, рамки, з використанням засобів графічного редактора за зразком;

· розробити та створити власні елементи інтерфейсу для веб-сайту;

· створити зображення класної кімнати у перспективі з використанням засобів графічного редактора.

Опрацювання об’єктів мультимедіа

· переглянути відеоролик;

· прослухати аудіоролик;

· створити відеокліп з наданих фрагментів;

· створити відеокліп на обрану тему, відео- та аудіоматеріали знайти в мережі Інтернет чи створити самостійно.

Проектна діяльність

· самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її вибір;

· скласти план діяльності групи у вигляді текстового документа в хмарі;

· поставити задачі для членів групи за обраними ролями;

· допомогти членам групи виконати пункти плану в зазначені терміни;

· коригувати роботу в групі;

· оцінити власну роботу та роботу групи;

· надати звіт про результати роботи групи.

Кiлькiсть переглядiв: 229

Коментарi